Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Dotazníky
 Pondl 28 srpen 2006 - 11:03:58

Ako vstup pred homeopatickou konzultáciou je potrebné vyplniť dotazník


Dotazník pre dospelých pacientov.
Pomôžte nájsť vhodný liek, ktorý je svojim účinkom najbližší Vašim problémom. Píšte prosím číslo otázky a k nej Vašu odpoveď, najlepšie tlačeným písmom, strojom. Často aj bezvýznamné a vedľajšie podrobnosti bývajú dôležité. Cenný príznak Vašej choroby je taký, ktorý môžete bez veľkého rozmýšľania presne zodpovedať. Popíšte všetky podrobnosti. Doterajšie diagnózy nie sú bezvýznamné. Zaujímajú ma Vaše osobné pocity. Vyhýbajte sa odbornej terminológii, dôležitá je Vaša reč, ktorou popisujete Vaše ťažkosti.

Prosím, uvádzajte Vaše meno, rok narodenia a kontaktný telefón.


Dotazník pre deti
Pomôžte nájsť vhodný liek pre Vaše dieťa, ktorý je najbližší jeho ťažkostiam. Píšte, prosím na zvláštny papier. Popíšte, prosím, podrobne príznaky, pretože aj zdanlivo bezvýznamné podrobnosti bývajú dôležité.

Prosím, uvádzajte meno dieťaťa, rok narodenia a kontaktný telefón.


Posted by sivekova  Filed under: Na stiahnutie
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007