Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Konzultácie
 ter 26 prosinec 2006 - 12:23:34

Akupunktúra
Vstupné vyšetrenie a jednotlivé ošetrenia trvajú 15 - 30 minút. Najčastejšia frekvencia ošetrení je 1x týždenne ( pondelok, útorok od 16 - 19 hod.), prípadne podľa potreby. Bankovanie býva vhodným doplnením liečby v určitých indikáciách u dospelých.

Homeopatia
Pred podaním homeopatického lieku je potrebne vyplniť vstupný dotazník, ktorý možno odoslať na kontaktnú e-mailovú adresu, poštou, alebo osobne.
Jednotlivé konzultácie trvajú asi 1 hodinu.
Kontrolné konzultácie dohadujeme osobne, s prihliadnutím k zdravotnyým ťažkostiam. Pri dlhotrvajúcich ťažkostiach je frekvencia konzultácií v 1 - 6 mesačných intervaloch.

Homeosiniatria
Súčasné, alebo následné podanie homeopatického lieku v súvislosti s liečbou akupunktúrou.
Naše prístroje: diadynamické prúdy, elektromagnet, Rebox, laser, TENS, Biolampa, infračervená lampa.

Cenník výkonov je vyvesený v recepcii nášho neštátneho zdravotníckeho zariadenia. Expresné zaradenie konzultácie mimo poradia, alebo v nepracovných dňoch je s 50% prirážkou.

Dohodnuté termíny sú záväzné pre obe strany, s toleranciou 15 minút. V prípade, že si želáte zmenu termínu, oznámte nám to, prosím vopred aspoň 2 dni pred dohodnutou návštevou. V opačnom prípade budeme považovať Váš prístup za nezáujem o ďalšie ošetrenie, prípadne pri ďalšej návšteve Vám budeme účtovať 50% prirážku.

Prípadné otázky môžete konzultovať aj cez e - mail, smskou alebo telefonickým odkazom.


Posted by sivekova  Filed under: Ambulancia
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007