Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Liečba podľa Hahnemanna
 ter 26 prosinec 2006 - 12:35:50

Liečba podľa Hahnemanna
(náhľad do niektorých Hahnemannových odkazov)


Obsah: symptómy lieku a choroby - liečba akútnej a chronickej choroby – homeopatické zhoršenie – paliatívna liečba

Pri liečení pacientov si opakovane kladiem otázky ohľadom homeopatickej filozofie. A podľa otázok kolegov viem, že si ich dávame prakticky všetci. Preto si dovoľujem pripomenúť niektoré zásady.

„Homeopatia je jednoduchým liečebným umením, ktoré zostáva z pohľadu svojich zásad a postupov nemenné. Pre jej úspech nestačí len dobre poznať rozsiahlu škálu účinkov liekov. Potrebujeme porozumieť hlavne filozofii, ktorú nám Hahnemann na 99% sprostredkoval v Organone racionálnej liečby. Homeopatia učí, že vyliečenie môžeme dosiahnuť len reakciou vlastnej obranyschopnosti na správny liek. Vyliečenie bude o to istejšie a rýchlejšie, čím silnejší je organizmus. Preto sa vyhýbame aj tomu najjemnejšiemu oslabeniu organizmu, jeho obranyschopnosti, napr. podávaním nedostatočne zriedených dávok, či zmesí rozličných liekov, u ktorých nepoznáme ich komplexný účinok na organizmus.

V § 154 nám Hahnemann odkazuje, že choroba, ktorá nemá dlhé trvanie bude odstránená bez väčších problémov po podaní prvej dávky najvhodnejšieho, homeopatického, špecifického lieku. Liek účinkuje hneď a na dlhú dobu vyvolá v organizme poriadok aj na niekoľko mesiacov. V rámci obranyschopnosti v širšom slova zmysle (životný princíp kontrolujúci celý organizmus) môže organizmus reagovať iba na podobnú, avšak silnejšiu chorobu z lieku, ktorá odstráni pôvodnú chorobu. V praxi je priam nemožné nájsť úplne zhodný liek s chorobou a účinné sú iba tie symptómy lieku, ktoré odpovedajú symptómom choroby. Ostatné symptómy homeopatického lieku, ktoré v danom prípade choroby nenachádzajú uplatnenie sa neprejavia, pretože dávka je príliš slabá na to, aby sa mohli prejaviť nepodobné symptómy. Ale ak nie je liek dostatočne zriedený môže po dobu pôsobenia vyvolať u veľmi citlivých a dráždivých pacientov drobné, neobyčajné, nepatrné a nové symptómy. Táto bezvýznamná odchýlka je ľahko odstrániteľná vlastnými silami živého organizmu. Ak po užití nedokonale vybratého homeopatického lieku pri liečbe akútnej choroby vznikajú vedľajšie ťažkosti, je potrebné doplniť pôvodné symptómy, zistiť tak nový obraz choroby a podať liek odpovedajúci terajšiemu stavu, ktorého jednorázové podanie stačí na zlepšenie stavu. Takto možno pokračovať ďalším skúmaním pretrvávajúcich symptómov s následným podaním vhodného homeopatického lieku až do plného zdravia. Rovnaký postup použijeme, ak liek, ktorého obraz nie je dokonale zhodný so symptómami akútne chorého, ale je len čiastočne podobný. Teda vždy treba nanovo pacienta vyšetriť a zvoliť nový homeopatický prostriedok, ktorý odpovedá terajšiemu stavu. U chronických chorôb (často s príliš malým súborom symptómov) je vedenie liečby zdĺhavejšie a budeme potrebovať viacero liekov, ktoré budeme starostlivo vyberať jeden po druhom, vždy až po výbere skupiny symptómov, ktoré pretrvávajú po podaní predchádzajúceho lieku. Interval medzi nimi je vždy individuálny, závislý od priebehu choroby a reakcie chorého.
V § 180-183 sa dozvedáme o čo ide, ak sa v priebehu liečby chronickej choroby vyskytnú príznaky, ktoré pacient doposiaľ nemal? Homeopatický liek bol síce vybratý čo najlepšie, ale jeho účinok nebol dokonalý a bol účinný len na časť choroby, teda ide o nedokonalú voľbu lieku (nedokonalosť výberu lieku pre nedostatok symptómov, či nedostatok vhodných liekov). Vždy ide o symptómy choroby samotnej, aj keď doposiaľ neboli pozorované alebo neboli časté, pacient ich nepozoroval alebo ich nevnímal zreteľne, avšak liekom bol ich výskyt stimulovaný. Takto získame jasný, plnší obraz symptómov skutočného stavu choroby, ktorý umožní výber ďalšieho vhodnejšieho homeopatického lieku, ktorý pomôže navodiť uzdravenie.

Často popisované samotné nepatrné zhoršenie pôvodnej choroby vzniká po podaní nedostatočne malých dávok, lebo je to len choroba vyvolaná liekom, ktorá je silnejšia ako pôvodná choroba. Toto minimálne zhoršenie v prvých hodinách však svedčí aj o tom, že akútna choroba bude odstránená prvou dávkou lieku a priamo vylučuje opakované podanie.

Platí zásada, čím je dávka homeopatického prostriedku menšia, tým menšie a kratšie je zdanlivé zhoršenie choroby v prvých hodinách. Ide vlastne o prvotný účinok homeopatického lieku a prejavuje sa len u chorôb akútnych. Ak ide o chronickú chorobu, nesmie sa prejaviť zintenzívnenie pôvodnej choroby (§161)! Zhoršenie sa neprejaví ak sa liek podáva v malých a postupne zvyšovaných dávkach, ktoré sú vždy modifikované novým dynamizovaním. Pri liečbe chronických chorôb podaním správneho homeopatického lieku v dostatočne nízkej dávke musíme navodiť zlepšenie. Už prvá dávka stačí na zmenu stavu obranyschopnosti (nie je okamžitá), ktorú sme očakávali, preto každá ďalšia rovnaká dávka nemôže mať na ňu vplyv. Zhoršenie pôvodných symptómov chronickej choroby môžeme pozorovať až na konci liečby. Ide o zdanlivé symptómy vyvolané iba prebytkom lieku a stačí prerušiť jeho podávanie. Niekedy je to len znamenie, že interval medzi jednotlivými dávkami treba predĺžiť a pokračujeme v stále sa zmenšujúcich dávkach alebo sme úspešne ukončili liečbu, čo uvidíme pozorovaním pacienta po ukončení liečby.

Paliatívna homeopatická liečba znamená prechodný priaznivý účinok lieku u pacientov, ktorých organické poruchy pokročili natoľko, že bránia úplnému vyliečeniu. Príkladom je chýbajúci orgán, fibrotizácia tkanív, pokročilé zmeny, ktoré neumožňujú prinavrátenie zdravia. Ale liek vždy prinavráti zlepšenie kvality ich života, aj keď len prechodne, preto musíme dávky nízkych potencií opakovať častejšie, vždy pri zhoršení symptómov. Počas tejto liečby sa osvedčujú skôr menej známe lieky rastlinného pôvodu, ktoré vyberáme podľa zvláštnych a ojedinelých príznakov. Podobnú taktiku liečby volíme aj u pacientov, ktorých zdravie je podlomené iatrogénne. U týchto pacientov pôvodnú chronickú chorobu prekryli nové symptómy umelej choroby, ktorá sa homeopatickým liekom nedá ovplyvniť, pretože nemáme materiu mediku v ktorej by boli popísane obrazy kombinácií chemických liekov.


Prednáška na Kongrese Slovenskej lekárskej homeopatickej spoločnosti v Bratislave r. 2005,
MUDr. Danuša Siveková,


Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007