Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Ordinácia homeopatického lieku
 ter 26 prosinec 2006 - 16:31:28

Teoretický základ:
Hahnemann v priebehu svojho života menil spôsoby ordinovania liekov v čase aj v potenciách. Základné pravidlá homeopatie sú napísané v „Organone radionálnej liečby“. Žiaľ, schémy známe v klasickej medicíne tu neplatia. A ani nemôžu, keď berieme do úvahy fyzikálny impulz homeopatického lieku s liečivým vplyvom na rozmanité priebehy a príznaky ochorení nielen medzi jednotlivcami, ale aj u samotného jedinca. Ak chceme mať jasno, musíme nahliadnuť do základných pravidiel homeopatie.

Nakoľko ide o príliš rozsiahlu tému, ktorá má množstvo podtém, text je zostručnený, aby sme sa ešte viac nezamotali.

Ochranný mechanizmu organizmu (podľa Hahnemanna „vitálna sila“) je integrovaný celok, ktorý neustále pracuje na všetkých úrovniach organizmu (fyzikálnych, chemických, psychických). Vďaka nemu prežívajú živé organizmy aj v zdraví aj v chorobe. V zdraví bežne nesledujeme jeho prejavy, ale výraznejšie sa prejavuje v čase zvýšenej aktivity a jeho prejavom sú symptómy (príznaky choroby). Vieme, že každý reaguje v určitej situácii podobne ako ten druhý, ale súčasne aj s odlišnosťami, čím sa stáva „originálom“. Práve tieto odlišnosti zahrnuté v ucelenom obraze symptómov (v čase, intenzite, lokalite, vedľajšie, zvláštne...) nám pomáhajú pri hľadaní najpodobnejšieho homeopatického lieku (simile) rezonujúceho s daným obranným mechanizmom.

Ak sa zameriame len na časť príznakov, ktoré práve obťažujú pacienta a nie sú zahrnuté v celkovom obraze (totalite) môžeme ovplyvniť obranný mechanizmus, ale musíme vedieť, že podávame liek, ktorý nespĺňa kritéria ideálnej liečby. Takto fungujú osvedčené indikácie (symptomatická liečba) vhodná pre širokú škálu pacientov, najskôr pomocou nižších potencií homeopatických liekov (vodnatá nádcha s pálivou bolesťou v nose: Allium cepa; tréma pred skúškou s nepokojom, hnačkou: Argentum nitricum...). V bežnej ambulantnej praxi sa osvedčila táto jednoduchá metóda podávania homeopatík, lebo úspech odstránenia príznakov sa dostavuje. Potencie D 3 -4, CH 5 podávame približne po 6 - 8 hodinách. Potencie D 6, CH 9 obyčajne musíme opakovať v 12 hodinových intervaloch. Potencie D 12- 15, CH 12- 15 treba obyčajne opakovať v 24 hodinových intervaloch. V zásade opakujeme dávku homeopatického lieku ak sa jeho účinok vytráca, inak povedané, znovu sa vracajú príznaky, ktoré na určitý čas ustúpili. Rešpektovaním tohto princípu sa samozrejme bude meniť aj frekvencia jednotlivých dávok homeopatického lieku, podľa intenzity a frekvencie chorobných symptómov ( najskôr fyzických, prípadne emočných). Vieme, že aj takáto pomoc je vhodná, lebo je rýchlejšia a súčasne zbavená toxických účinkov liekov. Nesmieme byť ale sklamaní, keď príde o krátky čas iný problém, ktorý bude potrebovať iný liek. Teda ak naordinujeme liek len na časť prejavov obranného mechanizmu, nemôžeme očakávať posilnenie celku (čiastočnou podobnosťou provokujeme k aktivite určitej časti obranného mechanizmu). Niektorí ordinujú viacero homeopatických liekov, ktoré sa striedajú, teda v jednom čase podávajú vždy jeden liek, ale striedajú ho s iným ( napr. na začiatku Arnika CH 30 pri poúrazovom hematóme (modrine) v členku a následne striedavo Ruta D6 na noc a Bryonia CH 9 ráno). Na posilnenie celku by sme potrebovali stovky symptomatických liekov, a aj tak nenastolíme úplný návrat zdravia, ale predsa je symptomatický prístup k liečbe zdravší ako úplné potláčanie symptómov prejavov choroby. Nesmieme však zabudnúť aj na fakt, že aj v homeopatii sa stretávame s potlačením a následným vznikom ďalších symptómov ( napr. po potlačení výtokov).

Znovu sa vrátim k ideálu, ktorý by sme mali dosiahnuť. Je to podanie jediného lieku, najmenej toxického a dlhodobo navodzujúceho zdravie, ktorým je len ten najpodobnejší homeopatický liek (simile). Táto ideálna cesta pomoci je však náročná, preto vznikajú rozličné modifikácie. Ak pochopíme, že každý jedinec je vo svojej totalite symptómov iný, tak aj liečba bude iná ( liek, potencia, frekvencia dávok). Ak ste sa rozhodli pre cestu hľadania simile a máte pocit, že vybratý liek je ten najpodobnejší totalite príznakov, musíte sa rozhodnúť v akej potencii a ako často ho bude treba opakovať. Podľa základných pravidiel spočiatku podáme nižšie potencie pri prevahe aktuálnych symptómov na telesnej úrovni. Neskôr sa prikláňame k vyšším potenciám, napr. C 30, D 30, ktoré opakujeme pri opätovnom návrate príznakov, ktoré predpokladáme, že sa vrátia po týždni, mesiaci, až troch – v závislosti od zdatnosti obranného mechanizmu. V zásade potreba opakovania dobrého lieku sa postupne zmenšuje, teda interval sa predlžuje. Efekt podaného simile pri chronických stavoch nebýva kratší ako 2- 3 mesiace. A čo sa týka psychických problémov, tie takisto patria k symptómom obranného mechanizmu, len na ich ovplyvnenie sú potrebné vysoké potencie homeopatických liekov. Pri akútnych ťažkých stavoch sa frekvencia podávania mení podľa potreby, resp. podľa intenzity a opätovného návratu príznakov, obyčajne je potreba opakovania dávok aj vysokých potencií častejšia.

Inou otázkou je podávanie rozličných potencií simile. Ak sme si istí, že zdravotný stav sa uberá dobrým smerom (* podľa Herringových zákonov) a efekt opakovanej dávky v tej istej potencii sa vytráca, musíme myslieť na zmenu potencie. Ak prevážia fyzické symptómy prikloníme sa k nižšej potencii, inak podáme vyššiu. Pri dlhodobo vedenom prípade môžeme doporučiť, aby si chorý sám podal, vždy pri znovu návrate príznakov, jednu dávku v potencii LM. Dôležitou informáciou pre Vás bude potreba opakovania dávky, teda pacient si musí zapisovať dátum podania lieku. Pri zvyšovaní frekvencie dávok prejdeme na inú potenciu. Napríklad si pacient vždy podá liek po prekonaní záchvatu (napr. po migréne) a potreba opakovania je stále častejšia ( frekvencia záchvatov sa zvyšuje), potrebujeme zmeniť potenciu podávaného lieku. Inou formou meniť potenciu sa osvedčilo podávanie (vhodné pri chronických bolestiach) miešaním rozpusteného homeopatického lieku v nízkej potencii v decilitri obyčajnej vody, z ktorého podáme jednu lyžičku. Na ďalší deň vždy odlejeme z obsahu a ponecháme do výšky cca 1 cm v poháriku (fľaške), dolejeme čistou vodou a po dostatočnom premiešaní (pretrepaní) opäť podáme jednu lyžičku. Postup opakujeme do prvej zmeny, či ústupu problémov.

A čo sa týka podávania množstva guličiek a kvapiek pripomínam, že v každej jednotlivej dávke sa nachádza to isté (výrobcovia ubezpečujú, že ide o homogénne spracovaný materiál), rozdiel je len v potencii podaného lieku. Teda je absolútne jedno či podáme 1, 3, 5 guličiek, či kvapiek z jediného balenia lieku.

Na záver si pripomeňme, že nižšie potencie (využívame pri symptomatickej liečbe) účinkujú u väčšieho počtu pacientov a čím vyššie potencie, tým musí byť totalita príznakov jasnejšia, aby sme dosiahli liečebný účinok. Dávku homeopatického lieku opakujeme vždy až pri opätovnom návrate príznakov, resp. po odznení záchvatov.

Praktické užívanie je v informácii o homeopatickom lieku *.


Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007