Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Čo je homeopatia?
 ter 26 prosinec 2006 - 17:23:39

Podľa slovníka cudzích slov: "Homeopatia -ie ž. /gréc./ lek. spôsob liečenia chorôb, pri ktorom sa podávajú minimálne dávky tých liečiv, ktoré vo väčších dávkach spôsobujú u zdravého človeka
príznaky, aké má liečená choroba /op. alopatia/. Alopatia -ie ž. /gréc./ lek. liečba snažiaca sa
v tele vyvolať obranný proces liekmi opačného účinku /op. homeopatia/."

Je homeopatia liečebná metóda, je filozofia, je životný postoj, je umením, je zdrojom nových poznatkov, je usmerňovačom našich činov...? Myslím, že na všetky otázky možno odpovedať áno. Každý si prisvojil svoj vlastný postoj k tejto liečbe. Pokiaľ nebude jednoznačne dokázaný spôsob akým sa podieľa homeopatia na ozdravovaní živých organizmov, dovtedy bude aj viacero postupov, viacero pohľadov, a tak aj akýsi zmätok v toku informácií ohľadom homeopatie.
Citát pána Novalisa: „ Každá choroba je ako hudobný problém a liečenie je hudobné rozriešenie. Čím kratšie a dokonalejšie je riešenie, tým väčší je hudobný talent lekára. Choroba má možnosť niekoľkých riešení. Výber tých najlepších určuje lekárov talent“. Z homeopatickej filozofie vieme, že choroba je len tá poznateľná časť jedinca, ktorá nám ukazuje cestu smerovania riešenia vnútorných porušených pochodov v jeho organizme.

Východiskovým bodom pre dobre naordinovaný liek je znalosť Materie mediky (MM). Čo sú MM? Sú to knihy, ktoré veľmi podrobne zachytávajú všetky účinky rastlín, minerálov, kovov, či živočíšnych produktov na živý organizmus. Keď hovorím všetky, myslím skutočne všetky. Okrem špecifických účinkov na niektoré tkanivá, zahŕňajú aj vplyv na emočnej a mentálnej úrovni. Pretože účinok jednotlivých látok je úplne typický, tvorí tzv. "obraz lieku". Ak lekár pozná liekový obraz, ktorý sa veľmi podobá prejavom pacienta stačí už len zvoliť vhodnú potenciu (dynamicky spracované určité riedenia), jednoducho tú najmenšiu dávku, ktorá má pomôcť pacienta vyliečiť. Slovo dávka nie je úplne presné. Obyčajne už nejde o liek, ktorý by obsahoval merateľnú dávku, ale o liek s informáciou pôvodného prostriedku. Ťažko je polemizovať čo je to za "informáciu". Vieme len toľko, že dodnes nie je dostatočne vedecky objasnený tento princíp. Je to však úloha vedeckých pracovníkov. Pre pacienta a jeho lekára je podstatné, že dobre zvolený liek rýchlo, jemne a bezpečne pomôže znovu navodiť zdravie. Práve táto skúsenosť homeopatiu udržuje 250 rokov a povzbudzuje k ďalšiemu životu.
A čo neúspechy ? Áno, sú aj tie. Predsa už neveríme bájkam o zázrakoch. Dôležité je ale vedieť, prečo sú liečebné neúspechy. Po prvé preto, že nebol vybratý dobrý liek. Spolupráca pacienta s lekárom hrá tiež nie nevýznamnú úlohu. Nejde o vieru v liek, ale o schopnosť či neschopnosť popísať svoj problém. Zvieratá vyliečené pomocou homeopatie skutočne nepotrebovali veriť ničomu. Už množstvo zvierat pocítilo kladný vplyv homeopatík na vlastnej koži. A nezáležalo na veľkosti zvieraťa, či závažnosti diagnózy. Od kráv po mačičky, od zápalov vemien po poruchy pohybového ústrojenstva. Samozrejme pripúšťam, že ľahšie sa spolupracuje s pacientom, ktorý sa chce zbaviť svojich problémov. Ale sú aj pacienti, ktorí vlastne potrebujú len vyrozprávať niekomu svoj bôľ a vôbec nepotrebujú liečbu.
A čo sa týka iného neúspechu? Mali by sme vedieť aké základné štádiá vývoja chorôb poznáme. V prvom štádiu je ochorenie klinicky nerozpoznateľné a nepozorované ani samotným pacientom, prípadne len drieme, pripravené pri ďalšom oslabení organizmu vyštartovať. V druhom štádiu už ojedinele prichádzajú príznaky, avšak pacient ich ešte nevníma ako ochorenie. V treťom štádiu sa už pacient môže cítiť chorý, ale laboratórne vyšetrenia sú ešte negatívne. Druhú skupinu tohto štádia tvoria ochorenia bezpríznakové, laboratórnymi metódami však rozpoznateľné. Práve pre toto skryté štádium choroby robíme zdravotnícke preventívne prehliadky. V ďalšom štádiu pokročilosti ochorenia už organizmus poskytuje jasné dôkazy o svojom boji vo forme choroby. Pacient má jasný problém a klinicky sa dá presne určiť diagnóza. Pri správnej liečbe, či relatívne dobrej odolnosti organizmu má všetky predpoklady na ústup. A nakoniec prichádza posledné štádium, v ktorom deštrukcia užpracuje na plné obrátky. Je to štádium, z ktorého nie je možný návrat. Je možný buď prechod do chronického štádia, v tom častejšom prípade, alebo prejde do zmien nezlučiteľných so životom. Takže už vieme akými štádiami prechádza ochorenie v živom organizme. Keď k tejto vedomosti pripočítame skutočnosť, že deštruované tkanivo nemá možnosť plnej regenerácie, máme rovnicu hotovú. Tam, kde príroda nedovoľuje návrat, žiadna liečba nebude úspešná. Všetky spôsoby prístupu liečenia môžu len na čas oddialiť koniec. Ale takých stavov našťastie nie je väčšina.

Komplementárna medicína (KM) sa vykonáva vo všetkých štátoch sveta. Rozsah jej činností, vymedzenia osôb spôsobilých k výkonu a vzdelávanie v oblasti KM je zahrnuté v zákonoch. Na Slovensku sa lekári len rozličnými doplnkovými kurzami dobrovoľných organizácií dostávajú k informáciám o KM, často spolu s laikmi, ktorí nemajú žiadne zdravotnícke vzdelanie. Vhodným príkladom je ordinácia homeopatických liekov, ktoré sú liekmi aj podľa slovenského Zákona o lieku a patria medzi lieky, ktoré nie sú hradené zdravotnými poisťovňami.

Asi by bolo vhodnejšie zakomponovať pravidlá vo výkone, vzdelávaní a praktikovaní KM aj do slovenských zákonov, aby sa tak predchádzalo zbytočným poškodeniam zdravia, nedorozumeniam, či súdnym sporom ( v Čechách nedoriešený súdny spor, pre vylúčenie Českej homeopatickej lekárskej spoločnosti z Purkyňovej spoločnosti pre „nevedeckosť“ homeopatie, vyriešil až Strassburgský súd v prospech ČLHS).
21. storočie bude ďalším storočím vedeckých objavov a kompromisov. To ma napĺňa nádejou, že aj Dr. Hahnemann, zakladateľ homeopatie, dostane zadosťučinenie, ktoré mu plným právom patrí.

Adresy niektorých homeopatických inštitúcií:

Adresa ECH: Chausse de Bruxelles 132, Box 1, 1190 Brussels, Belgium;

www.homeopathyeurope.org ; e-mail: -email-
Adresa SLHS: P.O.Box 184, 814 99 Bratislava; www.homeo.sk , stránky pre laikov: www.homeo.sk/fanklub


Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007