Logo page.php?10 Logo
   
Username:    Password:    Remember me  
Homeopatický liek
 ter 26 prosinec 2006 - 17:26:21

Homeopatický liek

Je pripravený vo forme globuliek, granúl, kvapiek, tabletiek, čapíkov (do konečníka).
Homeopatický liek sa pripravuje zvláštnou technikou, riedením a potenciovaním (dynamizovaním), čím sa v ňom zachováva informácia pôvodnej substancie.
Takto pripravený substrát sa nanáša na, prípadne zmiešava s vhodným nosičom (mliečny cukor, lieh).

Uskladňuje sa pri izbovej teplote. Treba ho chrániť pred veľkými teplotnými výkyvmi a vlhkom, lebo sa znehodnocuje.

Homeopatický liek je podľa výrobcu použiteľný 5 rokov, preto je vhodné nevysypať viac
ako práve potrebujete. Na zabezpečenie čistoty obsahu vysypané globulky nevkladajte späť.
Užívanie homeopatického lieku nevylučuje užívanie ostatných liekov. Len antibiotiká môžu rušiť ich efekt, preto počkáme s podávaním 2 dni po doužívaní antibiotík.

Pri podávaní malým deťom je vhodnejšie rozpustiť homepatický liek v lyžičke vody.
Homeopatické lieky môžu užívať aj dojčatá a tehotné ženy.

Homeopatický liek sa najčastejšie necháva voľne rozpúšťať v ústnej dutine 15 –30 minút
pred jedlom alebo po jedle ( bez iných prímesí, napr. žuvačka).

Bežná jednotlivá dávka homeopatického lieku je 1 tabletka, globulka, kvapka, môžu byť aj v počte 3 – 10. Nie je tak podstatné množstvo jednorázovo podanej dávky, ale dôležitý je výber správneho homeopatického lieku a správna potencia.

Prvú dávku homeopatického lieku môžeme podávať rozdelenú do troch dávok
( 1gulička opakovane, spolu 3 guličky) s rozličným časovým odstupom, ale v podstate liečba je zahájená už po prvej dávke:

-pri D a CH 30 opakujeme 3x v odstupe 15-30 min.,
-pri D 200 stačí jediná dávka
-pri CH 200 opakujeme 1x v odstupe 2 –12 hod.

Opakovanie nízkych potencií obyčajne podávame takto:

*D 3-4 a CH 5 : 2-3 x denne; *D6 a CH 9 : 1-2 x denne; *D 12 a CH 15: 1 x denne
-Vyššie potencie a LM (Q) podľa doporučenia lekára

Opakovanie homeopatického lieku je prísne individuálne. Všeobecne opakujeme len liek,
ktorý po prvej dávke pomohol a príznaky sa opäť vrátili, resp. sa opätovne zhoršili.
Najčastejšie po 2. – 6. mesiacoch, kedy podáme len jedinú dávku. Dobrý liek je ten,
ktorý pomohol, a takýto liek budeme potrebovať stále s väčším odstupom času.
Homeopatický liek, ktorý nič nespravil neopakujte bez predchádzajúcej konzultácie.
Ak si sami podáte homeopatický liek zaznačte si dátum užitia, ktorý bude potrebovať lekár.

Homeopatické potencie

Príprava spočíva v postupnom zrieďovaní pôvodnej látky (UT, MT, D 0,CH 0) v rozličných pomeroch so zrieďovaným roztokom alkoholu alebo mliečneho cukru (používaný pri rozotieraní nerozpustných látok pri prvých krokoch riedenia), pričom proces dynamizácie, pretrepávania sa opakuje po každom zriedení. Pri decimálnych potenciách ide o 1 : 10, teda 1 diel pôvodnej látky a 9 dielov riedidla (označované D, DH, DX). Pri centezimálnej potencii je to 1 : 100 (označované C, CH). LM, Q potencie sa riedia 1 :50 000. LM potencie označujeme rímskymi číslicami. K = Korsakovské potencie majú odlišný postup prípravy, pri ktorom sa obsah nádoby vylieva a základom pre ďalší krok potencie je materiál, ktorý zostal na stenách nádoby. Presný postup prípravy homeopatickych liekov je uvedený v platnom Slovenskom liekopise.Posted by sivekova  Filed under: Homeopatia
  email to someone   printer friendly 

Welcome
Online
http://www.lunarniambasada.cz?a_aid=0b033adf
Stránky súkromnej ambulancie HOMEREA, (c)MM 2006-2007