Logo


Novinka: : Odpovede na najčastejšie otázky (FAQ)
(Kategorie: Homeopatia)
Poslal sivekova
ter 26 prosinec 2006 - 17:30:08

Čo sa dá vyliečiť homeopatiou?
1. Dokonalé vyliečenie môžeme očakávať pri všetkých poruchách funkcií.
2. Zlepšenie zdravia nastane vždy po nastúpení reakcie na správny homeopatický liek.

Má liečba riziká?
1. Najčastejšie pri nesprávnej diagnóze zanedbanie inej, v danej chvíli vhodnejšej liečby, napr. chirurgickej.
2. Opakované podanie nesprávneho homeopatického lieku, alebo predtým dobrého, ale v nevhodnom čase opakovaného lieku, môže vyvolať prechodné vytvorenie obrazu homeopatického lieku- tzv. skúška lieku.

Môže mi homeopatický liek uškodiť?
Homeopatický liek je jemná látka, ktorá dokáže ovplyvniť len určitý citlivý typ jedinca. Teda na určitý liek reaguje len určitý jedinec. Čím je potencia (dynamické riedenie) nižšia, tým je spektrum jedincov, ktorí zaznamenajú účinok lieku väčší. Akoby sme potrebovali určitý presný kľúč, ktorý je určený len pre určitý typ zámku. Nesprávny kľúč do zámku ani nezasuniete, teda ani nemožno vyvolať reakciu.

Príklad: Jed v určitej dávke je jedom pre nás všetkých, závisí však od dispozície každého z nás, koľko ho bude treba na vyvolanie účinkov. V homeopatickej podobe bude účinný trochu odlišne. Nízke potencie môžu priaznivo ovplyvniť akútny problém väčšiny. Vyššie potencie len u citlivého typu na tento liek spustia celkovú liečebnú reakciu.

Ako účinkujú polykomponentné prípravky, ktoré dostať kúpiť v lekárni bez receptu?
Ide o prípravky s obsahom niekoľkých homeopatických liekov v nízkych potenciách, teda je veľká pravdepodobnosť, že ak sú správne vybraté, budú účinné pre pomerne veľký počet ľudí v určitých konkrétnych chorobných prejavoch. Ale treba počítať s tým, že nezabránia opakovaniu choroby a nedostaví sa celkové vyliečenie chorobných prejavov, ktoré býva dosiahnuté pri klasickej homeopatii, teda po podaní toho najpodobnejšieho lieku.

Čo znamená zhoršenie po podaní správneho lieku?
Telo sa uzdravuje spätným tokom vlastných reakcií v presnej hierarchii, od dôležitých funkcií po tie menej dôležité, od hora nadol, z vnútra smerom navonok. Napríklad podráždený človek sa upokojí, ale bolesti kĺbov sa prechodne obnovia, a keď aj tie pominú, nakoniec sa upokojí aj podráždená pokožka (vyrážka). Alebo bolesti hlavy pri zápale prínosných dutín trvalo ustúpia po prechodnom výtoku hlienov z nosa ako následok podania správneho lieku.

Za aký čas nastupuje zlepšenie zdravia?
Po podaní najlepšieho lieku – simile – nastupuje reakcia organizmu v okamžiku podania. Avšak vyliečenie má u každého odlišný čas. Závisí to od množstva faktorov, ale najdôležitejšími sú: dĺžka trvania prejavov choroby, závažnosť poškodenia, množstvo liekov, ktoré pacient užíval predtým... Takže niekedy do 15 minút a niekedy trvá liečba aj mesiace, dokonca u ťažkých chorôb aj roky ( ale s nádejou na vyliečenie, či zastavenie chorobných prejavov).

Prečo jeden človek môže dostať po určitom čase vždy iný liek?
Po podaní čiastočne dobrého (podobného) lieku ustúpi len časť symptómov. Preto s odstupom času (podľa naliehavosti, či zdĺhavosti stavu vždy v inom intervale) treba spraviť znovu kontrolné vyšetrenie a podľa aktuálnych reakcií môže lekár vybrať iný, v danú chvíľu vhodnejší liek.

Možno kombinovať homeopatikum s inými chemickými liekmi?
Každý z týchto liekov účinkuje odlišne, nemôžu teda vzájomne na seba reagovať, takže možno ich kombinovať. Jedinou výnimkou sú antibiotiká, preto počkáme s podaním homeopatického lieku 2 dni po dobraní antibiotík. Ale nie je to vždy platné, existuje aj liečba u niektorých pacientov potenciovanými antibiotikami, ktoré sa im podávajú súčasne s antibiotikami na zníženie možného výskytu alergických reakcií.

Možno kombinovať homeopatikum s inými homeopatikami?
V zásade nie. Klasická homeopatia hovorí o jednom účinnom lieku v čo najnižšej toxickej dávke na základe podobnosti príznakov, ktorý má prinavrátiť zdravie. Pri kombinácii vlastne nevieme čo sa deje v organizme, lebo neboli urobené skúšky liekov v kombináciách. Preto, ak si podáte pri akútnom ochorení polykomponentný liek z lekárne, pri kontrolnom vyšetrení treba opätovne zobrať celý obraz príznakov od začiatku.

Kedy môžem opakovať liek?
Ak po zlepšení nastáva opätovný návrat pôvodných príznakov. Nikdy nie pre istotu skôr, ani nie opakovať, aby sa urýchlil účinok. Celý efekt liečenia by sa zastavil, prípadne by ste spustili tzv. obraz lieku. Frekvencia podávania sa bude líšiť vždy individuálne- v akútnom štádiu to bude častejšie, pri chronickom aj s odstupom niekoľkých mesiacov.

Pomôže diagnóza pri výbere homeopatického lieku?
Najčastejšou a najúspešnejšou ordináciou správneho homeopatického lieku býva porozumenie všeobecných pacientových spôsobov reakcií. Chorobná jednotka je len názov, diagnóza vlastná mnohým jedincom. Vieme, že je to len momentálny spôsob reagovania organizmu, ktorý sa časom môže zmeniť na inú, ďalšiu diagnostickú jednotku, v súvislosti s inými vplývajúcimi faktormi. Preto „homeopaticky“ nevieme pristupovať k jej liečeniu. Ale keď nájdeme spoločný znak u daného jedinca, ktorý sa opakovane vyskytne v jeho krízovej situácii, tak ľahšie porozumieme o aký stav ide. Akoby sme sledovali príznaky „intoxikácie“ niektorou látkou organizmu, resp. reakcie jej rozvoja. Samozrejme, že každý pacient bude mať viditeľné, či klinické príznaky mierne odlišné, lebo jedinečnosť každého z nás je evidentná. Ale reakcia samotného jedinca je vždy rovnaká. Je len na lekárovi, aby ju dokázal jasne formulovať.

Prečo sa môžu prejaviť závažné ochorenia aj u malých detí?
Keď nemôžeme nájsť etiologický faktor (príčinu), tak často hľadaný aj nájdený u dospelých, ktorý sa stal spúšťacím faktorom ďalších symptómov? Je niekoľko názorov, ale najpravdepodobnejším je prenos informácie od predkov a oslabenie jedinca je natoľko závažné, že sa môžu prejaviť aj u detí. Je to prejav boja organizmu v určitej situácii, prostredí. Žiaľ, ak je tento boj neliečený správnym spôsobom, môže končiť katastrofálne. Ak máme nedostatok informácií o reakciách dieťatka, musíme hľadať iné možnosti. V takýchto prípadoch je výhodné sledovať spôsob reakcií jeho rodičov, či prarodičov. Nehľadáme vinníka, ale reakcie, podobné znaky, ktoré zaručene nájdeme u niektorého z nich. A podľa modalít (zlepšenia, zhoršenia príznakov) len doplníme obraz vhodného lieku, ktorý prinavráti zdravie aj dieťatku. Často môže pomôcť aj sledovanie zmenených reakcií matky počas tehotnosti. Akoby sa cez matku zviditeľňovalo aj dieťatko. V tomto ohľade nám zaručene dajú za pravdu nové genetické výskumy.

A ako je to so zmenou psychických reakcií po podaní dobrého homeopatického lieku?

Zaručene nie je úlohou homeopatie, a ani v jej možnostiach, zmeniť psychiku pacienta. Zmena toho, čo je deštruktívne, resp. tie prejavy, ktoré súvisia s bojom organizmu, však áno. Predsa nemôžeme zmeniť jedinca a psychika s tým tiež súvisí. Prejavy, či symptómy sú na každej úrovni, teda aj v oblasti psychiky. Mnohí pacienti, či lekári sa obávajú zmien hlavne v oblasti psychiky. Ale predsa nejde o zhoršenie stavu reakcií organizmu po podaní správneho lieku. Nesprávny, jednorázovo podaný liek organizmus nezaregistruje a teda nespraví nič. Takže taký opakovať nebudeme. A správny liek len vytvorí podmienky pre ústup všetkých patologických reakcií. Zdravý človek nebude potrebovať reakcie, ktoré prejavoval v čase choroby ( napr. prestane sa baliť do kožucha v lete, lebo nebude mať triašku, nebude musieť dlho do noci bdieť, lebo jeho aktivita nebude zvýraznená len večer, ale rozloží sa počas dňa, ako je to prirodzené u zdravých ).

Homeopatický liek pomáha organizmu spustiť zdravý spôsob reakcií, vlastných pre každého jedinca, aby zotrval v stave udržovania svojho zdravia.
Novinka je od Homerea
( http://sivekova.sk/comment.php?comment.news.37 )